Grupa Medyczna OSP Ładzyń

Zabezpieczenia

Zabezpieczamy:
* imprezy sportowe
* festyny
* pikniki
* imprezy plenerowe
* i inne...

więcej...

Szkolenia

Zajmujemy się prowadzeniem kursów i szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej.

więcej...

Dołącz do nas

Chcesz do nas dołączyć? Napisz kilka słów o osobie a my się do ciebie na pewno odezwiemy.

więcej...

Partnerzy

O S P Ładzyń - Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzyniu

-Ratownictwo Powiatu Mińskiego

Sponsorzy

P.H.U. "KONSTANS" K.Król

BANK SPÓŁDZIELCZY W Mińsku Mazowieckim

Przychodnia Weterynaryjna "AMPUŁKA"

Miejsce na TWOJĄ REKLAMĘ

17.06.2016

     W dniu 17 czerwca 2016 roku o godz. 10.01 dyżurni powiatowych służb otrzymują informację, że na terenie obwodnicy Mińska Mazowieckiego doszło do zderzenia trzech pojazdów (autobusu z samochodem osobowym i busem). Z uzyskanych informacji wynika że w pojazdach są uwięzione osoby.

Na miejsce zdarzenia dysponowane są służby ratownicze PSP, OSP, Ratownictwa Medycznego, Policji oraz GDDKiA. Tak można pokrótce scharakteryzować scenariusz ćwiczenia zarządzonego  w powiecie mińskim przez Starostę Mińskiego – Antoniego Jana Tarczyńskiego.

Ćwiczenie zostało przeprowadzone przy współdziałaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Państwową Strażą Pożarną, Ratownictwem Medycznym, Policją, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego była: ,,Rola i zadania struktur systemu zarządzania kryzysowego, powiatowych służb, straży oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku wystąpienia katastrofy drogowej na terenie obwodnicy Mińska Mazowieckiego”.

W ćwiczeniu uczestniczyły następujące służby:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 1 zastęp - 2 oficerów operacyjnych WSKR

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim – 3 zastępy - 9 strażaków-ratowników;

Ochotnicze Straże Pożarne (Kałuszyn, Olszewice, Jakubów, Ładzyń) – 5 zastępów - 25 strażaków;

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim – 4 radiowozy 8 policjantów;

Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego RM MEDITRANS – 1 karetka - 2 osoby;

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim  oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim – 2 osoby;

Urząd Miejski w Kałuszynie – 1 osoba;

Służby zabezpieczające GDDKiA;

Autoholowanie LASKOWSKI F.P.H.U. Zbigniew Laskowski

Harcerze z Hufca „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim im. 1 PLM „Warszawa”

 

Przebieg ćwiczenia obserwowali:

Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński;

st. bryg Janusz Szylar - I Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;

Pan Sławomir Krupiński – Kierownik Stacji Ratownictwa Medycznego RM MEDITRANS w Mińsku Mazowieckim;

Przedstawiciele GDDKiA w Warszawie;

Przedstawiciele GDDKiA oddział Warszawa;

Przedstawiciele  GDDKiA Rejon Mińsk;

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim;

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim;

Pan Tomasz Górny – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim;

Klasa kierunku Bezpieczeństwo Publicznego z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach

Po zakończeniu ćwiczenia, w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim odbyło się jego podsumowanie, podczas którego Starosta Miński oraz przedstawiciele poszczególnych instytucji, służb i straży dokonali oceny przeprowadzonego ćwiczenia, zaakcentowali specyfikę realizacji działań ratowniczo-gaśniczych i medycznych w symulowanej katastrofie drogowej oraz zwrócili uwagę na trudności wykonywania działań ratowniczych przez poszczególne służby w przypadku dużej ilości poszkodowanych.